IRON OXIDE / pop-up exhibitions

11 maja - 24 maja 2019


Galeria IRON OXIDE / pop-up exhibitions – to zbiór trzech indywidualnych wystaw organizowanych przez częstochowską galerię sztuki współczesnej IRON OXIDE w murach warszawskiej Galerii 18A. W trzech odrębnych segmentach zaprezentowane zostaną prace Tomasza Górnickiego, Monstfura oraz Simpsona. Kuratorzy i kuratorki: Jan Sętowski, Łukasz Gawron (IRON OXIDE), Aleksandra Szczodry, Weronika Wojtach (Galeria 18A).

 

Tomasz Gónicki - „In decay”. Główną ideą wystawy jest pokazanie rozpadu jako cyklicznego procesu, który może być konstruktywny, albo destrukcyjny. Rozsypanie się na części prowadzi do ponownej integracji, powstania nowych wartości, odrodzenia siły. Ta sama dezintegracja może doprowadzić do dysharmonii i zapędzić w obłęd. Autor skupia się na punkcie krytycznym, w którym umysł balansuje na granicy poczytalności i szaleństwa. Zakładając, że nic nie jest stałe, utrzymanie równowagi psychicznej jest ciągłym zmaganiem się porządku i chaosu, przez które umysł pulsuje w rytm eksplozji i implozji. Jednak, nawet najgłębsza cisza może poprzedzać wybuch, a szaleństwo może być drogą do celu.

 

MONSTFUR - „Primitive country breeds primitive people”. Najnowsza wystawa bada temat bylejakości i powszechnej brzydoty w przestrzeni miasta. Infantylizacja społeczeństwa, uboga w wiedzę edukacja z dziedziny estetyki zapewniana w szkołach, czy bardzo słabe wzorce przekazywane w rodzinnych domach prowadzą do braku higieny wizualnej w codziennym życiu ludzi. Wynikiem tego jest nie tylko opłakany stan przestrzeni miast, ale postępujący kulturalny analfabetyzm powodujący z kolei jego społeczną i intelektualną odmianę. Spirala ta skutkuje ostatecznie bylejakością w obszarze funkcjonowania całego państwa, ekonomicznym wyobcowaniem przeradzającym się w permanentną biedę, czy też zanikiem podstawowej etyki w prowadzeniu biznesu. Prymitywnie wyglądający świat staje się wylęgarnią prymitywnych ludzi.

 

SIMPSON – „Private World”. Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy poświęcone między innymi doświadczeniom ze świata prywatnego artysty mającym wpływ na wybór preferowanej przez niego utopii. Utopii rozumianej jako ideał autonomii i "wolności od", która prowadzi do konfliktu w relacji jednostka – państwo.

 

 

Adres wystawy: ul. Bracka 20B, Warszawa

 
Powrót